kosten niet inzetbaar zijn

de kosten van ziekteverzuim lopen al snel op en dat is zonde! het zorgt voor meer druk op de organisatie maar het is ook onwenselijke voor de betreffende medewerker. we hebben het dan vaak over zichtbaar ziekteverzuim, die we opmerken bij een ziekmelding. onder ziekteverzuim is een groot deel te voorkomen ziekteverzuim. deze hoeven niet altijd werkgerelateerd te zijn. het overgrote deel daarvan kent vaak de oorsprong buiten het werk om, maar heeft daarmee wel invloed op het functioneren van mensen. daarvoor hoef je alleen niet ‘ziek te zijn’. mensen zijn ook als ze zich niet ziek melden soms niet of minder inzetbaar.

financiële kosten?

wat kost een gemiddelde ziektedag een organisatie? naast loon zijn er ook andere kosten die er gemaakt worden. deze zijn berekend op € 405,- per dag. het terugdringen van deze kosten is dan ook geen overbodige luxe. bekijk hieronder de opbouw van de kosten.

indicatie kosten verzuimende werknemer per dag:

  • loondoorbetaling: 153 euro
  • kosten vervanging: 191 euro
  • omzetverlies tijdens afwezigheid: 43 euro
  • kosten arbodienstverlening: 10 euro
  • interne verzuimbegeleiding: 8 euro
  • totaal verzuimkosten: 405 euro per dag
  • bron: https://www.mkbservicedesk.nl/10218/zieke-werknemer-kost-200-tot-400-euro.htm

proactief beleid

voorafgaand aan ziekteverzuim is de meeste sociale en financiële schade gecreëerd. van lekker in je vel, naar mwah, naar tandvlees, naar mentaal afhanken naar de eerste fysieke afmelding. inzetbaarheid kent vele vormen., door een proactief beleid te voeren zorg je ervoor dat in het eerste traject minder mensen uitvallen en of (mentaal) afhaken. verlies van motivatie, privé omstandigheden zijn de grootste factoren die invloed hebben op het welzijn van mensen en de inzetbaarheid. door rekening te houden met deze factoren kan het zichtbaar en onzichtbaar ziekteverzuim verlaagd worden en de inzetbaarheid en motivatie verhoogd worden.

investeren

investeren in het traject voorafgaand aan zichtbaar/voelbaar verzuim scheelt sociale en financiële kosten achteraf. hier komt werkvierentwintig om de hoek kijken. we hebben hiervoor een speciale methode ontwikkeld die je kan helpen met het terugdringen van het zichtbaar en met name het onzichtbaar verzuim. een verlies van motivatie, een gebrek aan betrokkenheid en de onbalans tussen privé en werk.

 

ik ontvang graag meer informatie hierover en wil graag het (onzichtbare)verzuim in mijn organisatie terugdringen zodat we de inzetbaarheid verbeteren.

vul dan het contactformulier in en we sturen je vrijblijvend informatie toe over wat wij noemen: de werkvierentwintigmethode.

[contact-form subject=”meer informatie over ziekteverzuim terugdringen in mijn organisatie”][contact-field label=”naam” type=”name”][contact-field label=”e-mail adres” type=”email”][contact-field label=”website” type=”url”][contact-field label=”het grootste probleem in mijn organisatie is?” type=”checkbox-multiple” options=”hoog ziekteverzuim,gebrek aan energie, motivatie & betrokkenheid,onvrede,bureaucratie”][/contact-form]