visie

wij geloven dat de economie, de arbeidsmarkt in het teken staan van een sterke en gezonde samenleving. waar mensen vanuit intrinsieke motivatie een bijdrage leveren aan de samenleving.

– een samenleving waar mensen vrij zijn om dat na te streven waar ze in geloven. vrijheid betekent de mogelijkheid om nee te zeggen, maar ook ernaar te handelen. een samenleving waar je zelf kan kiezen of je (on)betaalde arbeid doet, voor je kinderen zorgt, in loondienst gaat en of gaat ondernemen of 1 van de tinten grijs die er is.

– een samenleving waar je een leven lang kan leren zonder een studieschuld op te bouwen. dit is namelijk niet alleen slecht voor het individu maar ook voor de samenleving als geheel.

met een nieuwe frisse kijk op werk en inkomen die recht doet aan de wetenschap rondom motivatie, vitaliteit, innovatie, productiviteit, welzijn & welvaart. dat is de sociale innovatie die nodig is om de volgende stap te zetten in een 21eeuwse economie.

zo maken wij maatschappelijke impact, want…

“everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labor in freedom”

albert einstein