de werkvierentwintigmethode?

niet weer een methode!? vaak vragen mensen ons: wat houdt die werkvierentwintigmethode dan precies in? zoals elke methode schrijven wij in hoofdlijnen voor wat aan te raden is en wat soms juist niet. we noemen het een methode, maar eigenlijk is het gewoon gezond verstand. geen agile, scrum, lean of hybride, maar common sense, praktische wijsheid, maar wel gebaseerd op een paar heldere richtlijnen.

1 van regels naar richtlijnen

 • wij geloven dat er geen een maat past iedereen is. zo is vrijheid en autonomie voor de één heel prettig en voor de ander juist weer niet. wij hanteren daarom altijd richtlijnen. die verschaffen een bepaald duidelijkheid en een kader om vanuit te werken. wijk er van af als je dat noodzakelijk vindt. jij hebt omdat moment meer informatie dan de bedenkers dan welke richtlijn dan ook (informatie superioriteit wordt dat genoemd). en jij bent tenslotte de professional.

2 van de illusie van volledige control naar optimale control

 • de vrije denkers zeggen heel mooi: “structuren worden onopgemerkt voor werkelijkheid aangezien”. een kunstenaar wil misschien geen enkele structuren en gedijt bij chaos en diversiteit, terwijl een boekhouder juist weer op zoek is naar structuren. ergens daartussen zit de magische plaats waar control (structuren) zorgen voor voldoende flexibiliteit en we niet te stug worden en we ook niet in chaos belanden. die verhouding is  bij benadering 1/3 structuur, 2/3 vrije ruimte/flexibiliteit. control heeft ook een prijskaartje en volledige control bestaat niet (de illusie van control).

3 van coercive control naar enabling control

 •  in de control literatuur maken ze het onderscheid tussen enabling & coercive control. wij geloven in voldoende ruimte voor professionals. onnodige bureaucratie en werkzaamheden waarvan de toegevoegde twijfelachtig zijn blijken dodelijk te zijn voor de motivatie van medewerkers. met ziekteverzuim en burn out tot gevolg. maar vergeet indirect verlies aan productiviteit ook niet. mensen die minder goed in hun fel zitten functioneren minder goed en dat heeft z’n weerslag niet alleen op de ‘productiviteit’ maar uiteraard ook thuis.

4 van hiërarchie en informatieposities, naar gelijkwaardigheid en transparantie

 • wij geloven dat we op basis van gelijkwaardigheid, vanuit transparantie, met vertrouwen en met een dosis gezond verstand met elkaar kunnen samenwerken. informatie delen binnen de organisatie is er 1, van salarissen tot andere informatie die van belang is voor de bedrijfsvoering. geheimen doen het vaak niet zo goed en zorgen alleen maar voor meer achterdocht.

5 van korte termijn naar lange termijn

 • wij geloven ook dat we verder moeten kijken dan de korte termijn. zodat beleid niet ten kosten gaat van de langere termijn. ook met oog op het bijbehorende gezonde rendement ook dat is een duurzame bedrijfsvoering. vaak heeft het op beide een positief effect (mutual gains theory). het korte termijn denken dwingt vaak tot sub optimalisatie. de kortere werkdag is hier een voorbeeld van op langere termijn betaalt het zich dubbel en dwars terug.

 • last van je rug vanwege een slecht matras? investeer in een matras i.p.v. de sessies bij de fysio te blijven bekostigen.

6 van eenzijdige winst naar meervoudige winst

enkele concretere voorbeelden van ‘richtlijnen vanuit de werkvierentwintigmethode”

 • vergaderingen worden beperkt tot het minimum en op woensdag wordt er niet vergaderd (ze zijn ook altijd optioneel). wist je dat tot 3 daagse vergadervrije dagen de productiviteit toeneemt met 74% (nu wel).

 • aanwezigheid en bereikbaarheid wordt beperkt tot 4 uur per dag. begin 3 uur vroeger of later zoals je wilt en in overleg met collega’s om de bezetting rond te krijgen (liefst werken we helemaal asynchroon). waarom zullen we je vastpinnen op een locatie.

 • heb je (nog) niks te zoeken op het werk. kom dan niet of wat later, daarmee ontlast je ook de spits & het milieu. nu heeft corona daar al een goede start mee gemaakt. pak dat extra uurtje slaap! reistijd is geen rusttijd.

 • werk daar waar jij het fijnst werk. thuiswerken is niet zaligmakend, het kantoor ook niet. wellicht verkies je wel een 3rd space, een vakantiehuisje of een seats2meetlocatie uit.

 • beweeg en ontspan, denk niet dat zitten achter een laptop of lange dagen gelijk staat aan werken. de kern van werk is iets voor elkaar krijgen. in het boek over de spatmethode wordt dit intelligent bewegen genoemd. je kan dus niet alleen slim werken, maar ook intelligent bewegen. 

waardeer mensen

de werkvierentwintigmethode houdt ook in dat we mensen waarderen voor wat ze doen. ons verdienmodel is daar ook op gemaakt. wij geloven niet in gratis, we geloven wel in het creëren van toegevoegde waarde en waardering. dit klinkt misschien wat onvriendelijk, maar hierdoor wordt de 80/20 regel in werking gezet. een kleine drempel kan voorkomen dat je overloopt, veel tijd besteed aan dingen die uiteindelijk niet echt serieus zijn. we vragen hiervoor € 95,- exclusief btw.

meer weten over de werkvierentwintig en de methode?

neem dan contact met ons op: info@werkvierentwintig.nl en plan een gesprek in. wil je graag samenwerken, plan je gesprek dan hier in. 

wil je een los consult?
dat kan ook: omdat werkvierentwintig met enige regelmaat vragen krijgt om ‘even te bellen’ zijn we aangesloten bij adviesuurtje.nl > adviesuurtje maakt advieslaagdrempelig. bekijk het profiel van louis goulmy