transparantie & gelijkwaardigheid

motivatieandrew yanglegitimiteitpraktisch opgeleidtheoretisch opgeleidwederkerigheid

gelijk of gelijkwaardig?

ook binnen organisaties geldt dat niet iedereen gelijk is. we zijn allemaal anders. gelukkig maar! onze salarissen zijn dat echter ook. de roep om dit anders aan te pakken is groot vooral tussen mannen en vrouwen & terecht. wat mag het verschil tussen de ’top’ en de ‘werkvloer’ zijn? waar wordt de werkelijke waarde gecreëerd?

wij denken dat veel organisaties een waterhoofd zijn geworden. we hebben theoretische opleidingen verkozen boven praktische opleidingen (laag versus hoog opgeleid). “we oversubscribe college”. dat geven ouders natuurlijk ook mee, want ook uit onderzoek blijkt dat theoretisch opgeleide mensen beter verdienen en gezonder zijn ook op latere leeftijd. dat is wat we nu ook zien aan de tekorten op de arbeidsmarkt. 

werken loont

daarom zijn we ook voor een basisinkomen. als startbedrag. het waardeert onbetaalde arbeid en arbeid die we als samenleving financieel matig waarderen. werken loont dan altijd. altijd.

wil je werk doen omdat je er voldoening uit haalt, denk aan de zorg, onderwijs, politie etc. ga er dan voor. doe je graag wat minder leuk werk maar geeft het financieel meer voldoening, ga je gang. hopelijk sluit het 1 het ander niet uit. we stellen daarom dan ook een eenvoudiger belastingstelsel voor.

pyramide

we draaien graag deze piramide om. het management is er voor de medewerkers en niet andersom. de positie van het management moet dan ook gelegitimeerd zijn door de organisatie als geheel. dan is er sprake van gezag (relationeel) en niet van autoriteit (positioneel). wie het weet mag het zeggen. 

transparantie

we zijn voorstander van interne (loon) transparantie. hierdoor kan ook het onderscheid tussen mannen en vrouwen aangepakt worden. dit zou geeneens een onderwerp van discussie moeten zijn. we kunnen samen voor deze gelijkwaardigheid zorgen. jou stem doet er evenveel toe als die van de ander, ongeacht positie.

door transparantie op het gebied van arbeidsvoorwaarden kan iedereen misstanden aanpakken. dan gaat het om legitimiteit van je eigen salaris en die van je collega, zelfs die van de directeur. het braziliaanse bedrijf semco staat bekend om de open salarissen. er is hier dan ook spraken van wederkerigheid en legitimiteit. 

moderne organisatie

wat maakt dat jouw werkzaamheden die verdienste waard zijn? gelijkwaardigheid en transparantie zijn volgens ons kenmerken van een moderne werkgever. wat het onderscheid dan is dat is geheel aan de organisatie. we vinden het belangrijk dat de arbeidsmarkt en de organisaties die erop actief zijn meer democratisch worden. daarbij hoort ook gezonde rebellie, stemmen met je voeten en zo nu en dan wat wrijving. the world needs more rebels.