fabriek

we hebben een leiderschapscrisis

motivatiehoopleiderschapscrisispolitiekuitdagingverkiezingen

nu het stof van de verkiezingen langzaam is gaan liggen ben ik op zoek naar een verhaal van hoop. de verschillende analyses laten zien dat het huidige verhaal niet erg hoopgevend is. een vergezicht waar mensen met problemen nu geen ‘reet aan hebben’. mensen krijgen te horen dat ze veel dingen niet kunnen, dat we dingen moeten maar hebben zorgen over hun bestaanszekerheid en of ze wel mee kunnen komen. abstracte dingen zoals het milieu zijn minder tastbaar dan de kosten die je ziet als je afrekent bij de kassa. 

sommige mensen zijn bang om dingen te verliezen. psychologische effecten zoals verlies aversie speelt hier een grote rol. een gure conservatieve wind neemt dan in kracht toe, terwijl de meeste mensen best bereid zijn om mee te werken. nu gaan de hakken in het zand. de grootste uitdaging van deze tijd is niet hoe gaan we om met externe zaken, maar hoe lossen we interne spanningen op.

onze samenleving vertoont tekenen van een verwaarloosde organisatie. daardoor zijn mensen zelfs bereid om tegen hun eigen belang in te stemmen. uit europa? prima, ook al hebben we onze baan te danken aan de internationale handel. ze rebelleren simpelweg tegen de bestaande macht, wie dat ook is en zijn ontvankelijk voor een zelfs autoritaire leider. als we dan toch ‘pijn’ gaan lijden, dan bepalen we dat tenminste nog zelf.

vraag je mensen wil je meer of minder betalen voor de benzine aan de pomp, dan is het antwoord duidelijk minder. we verkiezingen korte termijn boven de lange termijn. liever nu een 10tje minder betalen dan dan straks een veelvoud op te moeten hoesten. daarmee schuiven we veel voor ons uit en komt er een moment waarop de belangrijke keuzes wel gemaakt moeten worden. soms worden ze dan voor je gemaakt. daar zit niemand op te wachten.

maar het verhaal is niet aantrekkelijk en echt leiderschap ontbreekt. leiderschap die niet zegt wat we willen horen, maar wat belangrijk is om te horen, met perspectief en de garantie dat iedereen het mee kan maken. deze psychologische veiligheid is nodig om de noodzakelijk stappen te kunnen zetten. 

andrew yang, een van de presidentskandidaten van de verkiezingen in 2020, schreef het boek the war on normal people (in het nederlands verkrijgbaar onder de titel: jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing). de oorlog tegen de normale man is begonnen, hij beschrijft de verdwijnende middenklasse in amerika en dat effect is nu inmiddels in nederland ook zichtbaar. dat is niet alleen slecht voor de samenleving en economie, maar ook tussen de onderlinge verhoudingen.

daarom bepleit hij een freedom dividend als oplossing om mensen bestaanszekerheid te geven, maar ook minder ontvankelijk te maken voor populisme en zorgt voor pro-sociaal gedrag. hij geeft aan dat we als samenleving daarmee van een mindset van schaarste (er is te weinig) naar een mindset van overvloed gaan (er is genoeg voor iedereen). nu lost dit natuurlijk niet alles op, maar is het het fundament waarop we onze samenleving verder kunnen bouwen.

in mijn boek: echte mannen werken 4 dagen schrijf ik dat we beter via de inkomstenkant mensen kunnen helpen, dan dat we de accijns op brandstof en andere kosten verlagen. de economische prikkel van de vervuiler betaalt zorgt namelijk ervoor dat we zuinig omgaan met schaarse middelen, die ook een negatief effect hebben op het milieu. dat zorgt voor verduurzaming en maakt innovaties rendabel, van de zonnepanelen op je huis tot een zuinigere auto. mensen worden aan de inkomstenkant gecompenseerd en kunnen zelf bepalen hoe en waar ze het geld aan uitgeven.

verhoog je het basisinkomen van 1000 naar 1100 euro dan hebben mensen met een laag inkomen 10% compensatie. heb je een inkomen van 2000 euro en je krijgt er 100 euro bij dan is dat een compensatie van 5% enz. dan wordt milieu geen feestje voor de grootverdieners, die op dit moment ook nog de meeste subsidies kunnen opstrijken, want zeg nu zelf, is voor jou die elektrische auto haalbaar?

het wordt tijd voor leiderschap dat dit perspectief schetst i.p.v. een verhaal waarin mensen dingen moeten. voor een abstracte werkelijkheid, ver van ons bed (nog wel) en gaan voor een verhaal van gezamenlijke vooruitgang. niet omdat het makkelijk is, maar omdat het de uitdaging is die we aan gaan, zoals kennedy ook deed. onder de voorwaarden dat iedereen het mee kan maken! het zogeheten lonkende of wenkende perspectief.

We choose to go to the moon. We choose to go to the Moon… We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard; because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others, too.[12]

fabriek

er is genoeg voor iedereen

motivatieinkomenmindset van overvloedmindset van schaarstepolitiekverkiezingen

werk & inkomen zijn sterk ideologisch geladen onderwerpen, daarmee zijn ze ‘politiek’. ik ontkom er dan ook niet aan om wat te schrijven over de uitslag van afgelopen week. ik ben er letterlijk een dag ziek van ben geweest, misselijk, buikpijn en een diep gevoel van onbehagen zoals dat dan heet.

in mijn directe omgeving zijn er ook mensen die op deze partij gestemd hebben, om diverse redenen. je mag best weten dat ik stoei met de loyaliteit, maar ook met de tolerantie en begrip voor intolerantie. maar besef mij ook dat als we elkaar uit het oog verliezen het debat verhard en de oplossingen nog verder weg zijn. het antwoord hierop ben ik nog aan het zoeken.

dat staat los van zorgen die er leven over de zorg, over voldoende woningen, over bestaanszekerheid (en inkomenszekerheid) en over de betaalbaarheid van het leven. veel mensen hebben het gevoel te watertrappelen en dankzij beleid van de afgelopen 13 jaar hebben we het gevoel van schaarste meegekregen, die er voor sommige ook daadwerkelijk is: er is niet genoeg voor iedereen. waardoor we als samenleving in een mindset van schaarste verkeren. er zijn te weinig huizen gebouwd, de inflatie heeft erin gehakt en de zorg staat enorm onder druk. allemaal zaken die op het juiste moment voor een perfecte storm kunnen zorgen. die wil ik graag voor zijn.

dat betekent niet dat ik mij geen zorgen maak over het gemak waarmee grondwettelijke aspecten aan de kant geschoven worden (met zinnen als: zo’n vaart loopt het niet of de soep wordt nooit zo heet gegeten als ie opgediend wordt). in mijn ogen zijn dat speldenprikjes die als ze maar met genoeg mensen zijn, de omstandigheden juist zijn ertoe leiden dat de grondrechten van een heleboel mensen in het gedrang komen. wij versus zij. we zien in andere delen van de wereld wat dat met een samenleving kan doen. dat moeten we voorkomen. waarbij we de voedingsbodem voor extremisme weghalen. daarvoor is het belangrijk dat we de overstap maken naar de mindset van overvloed. er is genoeg voor iedereen.

in mijn boek: echte mannen werken 4 dagen, een frisse kijk op mens, werk & inkomen schrijf ik het volgende:

daarnaast is het basisinkomen niet alleen een stimulans voor het individu, maar ook voor de regio’s. mensen trekken weg uit een bepaalde regio omdat er weinig tot geen werk is, en daardoor nemen ook de kansen voor ondernemers af. als duizend mensen duizend euro krijgen, dan is er in die (achtergestelde) regio ook meer koopkracht en dus ook meer economische activiteit: denk bijvoorbeeld aan de bakker, de kledingwinkel en de supermarkt. het is dus ook een herverdeling van de economisch randstad naar de regio – denk in nederland daarbij aan groningen, maar ook aan limburg, waar de vergrijzing toeslaat, jongeren wegtrekken en de faciliteiten langzaam verdwijnen.

tot slot brengt het basisinkomen het sociale contract terug in de samenleving, met een niet- afdwingbare, maar relationele wederkerigheid waarin mensen hun pro sociale gedrag zullen vertonen. willen we dat mensen meer openstaan voor maatschappelijk noodzakelijke verandering, dan is het van belang dat er een bepaalde mate van bestaanszekerheid is. als je in je bestaanszekerheid wordt aangetast, ben je toch net even wat minder vriendelijk naar de ‘ander’ en zie je die ander eerder als bedreiging. het voorkomt het idee van schaarste en maakt mensen minder ontvankelijk voor populisme en polarisatie.

als samenleving gaan we dankzij het basisinkomen van een mindset van schaarste naar een mindset van overvloed: er is genoeg voor iedereen. direct geld geven is dan een van de meest effectieve, meest menselijke en vaak ook nog eens goedkoopste manieren om de problemen op te lossen. dat laatste moet de nederlander toch ook wel aanspreken.

fabriek

rust is geen beloning voor succes, maar een voorwaarden.

motivatiedrukrustsucces

“zo jij hebt die vakantie wel verdiend” herken je dat zinnetje? dat is niet zo gek. we gebruiken het best veel en het heeft voor een deel te maken met onze calvinistische insteek. je moet eerst afzien voordat je rust kan pakken (of koffie en gebak). maar rust en of vakantie is geen beloning voor succes, maar een voorwaarden om goed te blijven functioneren.

alex soojung-pang, de global director van 4 day week global legt dit haarfijn uit in 1 van de video’s van de foundation course. hij geeft mooi aan dat de behoeft aan rust vaak als een zwakte en zelf een moreel falen wordt gezien, terwijl rust essentieel is om niet alleen effectief om te gaan met je tijd (en energie) maar ook om je creativiteit en probleemoplossend vermogen te verbeteren.

wat mensen dus vooral nodig hebben is niet vol gestampt worden met afspraken maar een dag niks, kunnen lanterfanten, dagdromen. de grootste denkers in de geschiedenis waren hier heel duidelijk over. in de ochtend werkten ze dingen uit en de middag gebruikte ze om na te denken, tijdens een lange wandeling. rust is geen beloning voor succes, maar een noodzakelijk ingredient. het is niet voor niets dat ze de ruimte pakte, door een lekkere wandelingen te maken om hun creativiteit te laten bloeien.

door afstand te nemen van een onderwerp en je brein de mogelijkheid te geven om te ‘dagdromen’ ontstaan de mooiste ideeen en de beste oplossingen, een warm bad, een lekkere douche. voor je het weet heb je het geweldige idee te pakken, eureka!

voor alle duidelijkheid: swipen op je telefoon geldt niet als actieve rust, maar passieve consumentisme. onze telefoon kan wel eens het meest onze cognitieve capaciteiten en creativiteit vermorzelen, waardoor ons brein volgestopt wordt met, ik kan het niet anders zeggen dan: troep. wie cognitief al murw is heeft echter weinig weerstand meer tegen de snelle impuls van deze dopamineshotjes.

rust – en dan met name actieve rust is daardoor een cruciaal onderdeel van wat ze voor elkaar gekregen hebben. daarom is het gek dat we wandelen pauze noemen en achter je laptop zitten werktijd. beide hebben we nodig. tijd om dingen uit te werken (lees een bepaalde ‘productie te draaien’) en andere momenten denken we na over hoe we dat het beste kunnen doen. het uitwerken van iets dat nooit uitgewerkt had hoeven worden is natuurlijk het meest zonde. zonde van je tijd, energie en uiteraard ook geld.

bovendien zien we rust/ontspanning zelden meer als een zelfstandig iets en staat als we de rust pakken bijna altijd in het teken van nog meer productiviteit. wat blijkt, inspannen en ontspanning, werken & rust zijn complementair en tegelijkertijd ook afhankelijk van elkaar. we kunnen het één niet zonder het ander of dit nu werkgerelateerd of sportend is. wil je rendement uit je trainingsarbeid halen? bouw dan momenten van rust in. op het moment van schrijven is mijn hersteltijd nog 4 uur.

vandaag de dag (meer dan vroeger) is productiviteit lastig te meten en dan dan neemt uren het over als maatstaf voor werk, koppel dat aan het geromantiseerde idee waarbij mensen dingen opofferen voor hun werk en dat gezien wordt als ambities, betrokken en gemotiveerd. overwerk is in onze maatschappij cultureel ingebakken. druk zijn wordt ook nog steeds in nederland gezien als ‘a badge of honeur’, moreel juist en zelfs superieur.

wie zijn agenda niet vol heeft is niet goed genoeg, zelfs als je aangeeft op linkedin dat je open to work bent kan een teken zijn dat je blijkbaar niet ‘goed genoeg’ bent, je kan dus maar beter druk zijn (of doen) dan toegeven dat je het rustig hebt. en daar zijn we allemaal als de dood voor.

hoe vaak wordt er niet opgeschept over lange werkdagen en volle werkweken (ondanks het feit dat bewezen is dat mensen na 24 uur minder gaan functioneren, na 40 uur het een duikvlucht neemt en dan 60 uur zelfs gezondheidsproblemen veroorzaakt).

werkvierentwintig helpt individuen en organisaties met een frisse kijk op mens, werk -& inkomen. samen zetten we de stap naar de optimale (werk)week. dat doen we d.m.v. pilots, trainingen en organisatieadvies. meer weten? mail naar info@werkvierentwintig.nl

 

 

fabriek

nee dank je, we zijn te druk

motivatiedrukeffectiviteithard werkenpilotte drukwaan van de dag

ken jij de meme van no thanks, we are too busy. deze springt dagelijks door mijn bovenkamer. alhoewel het heel logisch is dat de waan van de dag regeert is het soms ook goed om stil te staan en te kijken of je nog de juiste dingen doet.

de meeste mensen geven vol gas en werken hard, maar tussen hard werken en effectiviteit zit een groot verschil. voor sommige voelt het ook als dweilen met de kraan open. de enige oplossing is dan om de kraan te dichten, zodat je harde werken (het dweilen) zin heeft.

zo krijg ik regelmatig te horen dat organisaties te druk zijn met het oplossen van de krapte… dat ze hoe ironisch het ook mag zijn, geen tijd hebben voor de pilot van de 4 daagse werkweek. terwijl de pilot aantoont dat 42% mensen minder ontslag nemen, 63% van de organisaties makkelijker mensen aantrekt en 68% van de mensen minder gevoelens van burn-out ervaren.

er een betere balans komt tussen werk & prive (lees minder spanningen) er meer ruimte komt voor sporten en bewegen (we lijden aan bewegingsarmoede), mantelzorgers raken overbelast en uitval dreigt. daarmee verhogen we de aantrekkelijkheid (van werkgeverschap) en verbeteren we de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen.

vervolgens verdwijnt de krapte als sneeuw voor de zon.

willen jullie nu wel graag even stilstaan bij de manier waarop jullie werken? mail dan naar info@werkvierentwintig.nl en we plannen een (telefonisch) gesprek in.

 

fabriek

een leven lang lenen?

motivatieleven lang lenenleven lang lerenstagevergoedinguitbuiting stagair

een leven lang leren, of je nu op je 45ste extra cursussen gaat doen, je volledig om laat scholen op je 54ste, op je 70ste nog een studie wilt doen het zou niet uit moeten maken. soms zie je de berichten van iemand die op zijn of haar 80ste nog een master haalt. geweldig, ik word er vrolijk van! maar voor de meeste mensen geldt simpelweg, bijblijven in het vakgebied, soms een uitstapje en in andere gevallen daadwerkelijk een omscholing.

een leven lang leren, daar moeten we mensen toe in staat stellen. dat doen werkgevers door cursussen tijdens het werk of door het promoten van studie door de het STAP budget (hier zat een leeftijdsgrens aan). leren tijdens je job vinden we heel normaal en vaak ook noodzakelijk. alhoewel mensen niet volledig kneedbaar zijn, blijken we wel flexibel te zijn. bovendien is het ook goed om af en toe (cognitief) geprikkeld te worden. dat zorgt voor andere prikkels en de nodige uitdaging. is het niet voor je vakgebied of de kansen op de arbeidsmarkt, dan is het wel voor je eigen ontwikkeling, zelfvertrouwen en voldoening. 

in amerika wordt de grap gemaakt: learn to code. de uitspraak gaat over mijn werkers die hun baan verliezen en vervolgens omgeschoold worden tot ict’er. niet dat het onmogelijk is, maar voor een groot deel van de mensen is het niet toereikend of passend. learn to code is de gimmick geworden voor iedereen die maar zegt: omscholen omscholen omscholen.

maar nu komt het: voor volwassenen vinden we het ook heel normaal dat ze ‘gewoon’ betaald krijgen. voor jongeren vinden we het wat minder vanzelfsprekend. veel studenten (wo/hbo/mbo) doen voor de studie een stage. een stagiair draait vaak volop mee (al is het met soms wat begeleiding) en krijgt dat in sommige gevallen ook nog wel een beetje voor betaald. nouja, betaald, vaak is het een fooi. sommige organisaties draaien zelfs op stagiaires om de bezetting rond te krijgen. we buiten de stagiair uit. eigenlijk is het een vorm van moderne slavernij.

iedereen die weleens stagiair is geweest weet dat je gewoon werk doet

een leven lang leren is dan voor hen vooral een leven lang je studielening terugbetalen geworden. op 1 of andere manier vinden we het heel logisch dat we (met name jonge) mensen met een schuld opzadelen, die vaak alleen gemaakt moet worden om in hun eigen levensbehoefte te kunnen voorzien, simpele basisbehoefte zoals een dak boven je hoofd, wat eten en kleren. vervolgens laten we deze mensen met een schuld aan hun leven beginnen.

tijdens covid ontvingen zelfstandige ondernemers de tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). voor de overheid werd een studielening gezien als inkomen, was je een ondernemer en studeerde je ernaast, dan had je geen recht op de tozo. als je iemand uit moet leggen wat het verschil is tussen inkomen en inkomsten dan wordt het tijd voor bijscholing.

als we een leven lang leren willen promoten dan moet je ongeacht je leeftijd de sprong kunnen wagen. daarmee verhogen we de arbeidsmobiliteit. echt aantrekkelijk maken we het er niet mee, laat ik het woord faciliteren maar niet noemen. we hebben bovendien niet voor niets afgesproken wie werkt verdient minimaal het minimumloon.

soms zijn werkzaamheden niet direct maar indirect van waarde. dat we daar een uitzondering voor stagiaires op bedacht hebben vind ik maar vreemd, zeker als we een leven lang leren willen promoten. daarom zou ik voor willen stellen: betaal ook mensen die een stage doen het minimumloon. geen uitzonderingen, geen werkervaringsplekken, nee. minimumloon=minimumloon. dat doen we ter bescherming van de student (en het verlagen van studie-schulden) en ter bevordering van de arbeidsmobiliteit. volgens mij is dat wat we graag willen, maar als ik de reacties op linkedin zie, was dit geen 100% score, dat stemt mij droevig, daarom nog even dit artikel >>

It’s Time to Officially End Unpaid Internships > While internships have high value in the job market, research shows that 43% of internships by for-profit companies are unpaid. Not paying an intern for their work, time, and effort is not just unfair, it’s unethical and exploitative.

ps: als werkgever is het ook een kans om te investeren in de ‘jeugd’ (mompelt iets met maatschappelijk verantwoord ondernemen) en tegelijkertijd is het een knaller van een recruitmentmagneet. aantrekkelijk werkgeverschap begint voordat je met die fancy (dure) recruitmentcampagne op de proppen komt. kijk, we kunnen het nog steeds een stagevergoeding noemen, maar dan wel ter hoogte van het minimumloon. probleem opgelost.

fabriek

een bore-out is schadelijker dan je denkt.

motivatie4 daagse werkweekbore-outburn outpilot werkvierentwintiguitvalvitaliteit

word jij niet voldoende uitgedaagd tijdens je werk of zit je de tijd maar een beetje uit? wees gewaarschuwd: een bore-out ligt op de loer. alhoewel we beducht zijn op burn-outs zijn we wat minder waakzaam op bore-outs. vervelen tijdens je werk is vaak nog een taboe, want we koppelen het al snel ook aan het individu en een gebrekkige werkethos. 

het aantal mensen dat ik (louis) spreek zich te vervelen op of tijdens het werk is aanzienlijk. vaak komen er ook klachten bij zoals verminderde energie en depressieve klachten. je kan het waarschijnlijk het beste vergelijken met een herfstdip, alleen dan zonder de herfst. er zijn goede dagen, maar de mindere dagen worden er steeds meer. af en toe de dekens over je hoofd heentrekken is niet erg, maar zodra het een structureel karakter krijgt weet je dat er iets niet goed zit. de momenten worden intenser en duren langer. in plaats van overvraagt worden je capaciteiten ondervraagt – en daardoor raak je uitgeput.

tijd om aan de bel te trekken.

let wel, het ligt niet aan jou! onderzoekers geven aan dat 70% van de oorzaken van burn-out hebben te maken met de omgeving waarin je verkeert. bij werkvierentwintig hameren we dan ook altijd op de fysieke en psychologische behoeftes die mensen hebben.

vaak wordt een bore-out ook voor een burn-out aangezien. onderzoeken vanuit de 4 daagse werkweek tonen aan dat de gevoelens van burn-out met 68% afnam gedurende de pilot. als je je afvraagt: waarom vind je het zo belangrijk dat er meer oog komt voor bore-out. zelf heb ik er mee te kampen gehad. iets wat binnen 5 maanden was opgebouwd heeft bijna 2 jaar geduurd om er weer van hersteld te zijn. een bore-out is schadelijker dan je denkt.

het probleem bij vervelen en uiteindelijk een bore-out is dat mensen aan zichzelf gaan twijfelen. ze kijken om zich heen en zien dat iedereen druk is, al vragen ze zich dan af, waarmee? ondertussen doen ze het werk en pakken ze links en rechts wat extra’s erbij, maar echte voldoening komt er niet uit het werk. ze houden netjes het ‘systeem van uren schrijven tevreden’, pakken hun aanwezigheidspremie en kijken een beetje om zich heen, soms naar andere banen, maar vooral naar de klok.

dit kan komen door een gebrek aan werk, een gebrek aan zinvol werk (bullshitwerkzaamheden) maar ook een gebrek aan uitdagend werk. het kan zijn dat je onder je ‘niveau’ werkt en daarmee langzaam versuft. de cognitieve stimulans ontbreekt. nu hoeft niet elke werkdag een marathon zijn of een beklimming van de mont ventoux, dat zeker niet.

als er mensen zijn in je werkomgeving die duidelijk meer in hun mars hebben, daag ze dan uit. anders zoeken ze die uitdaging buiten het werk (vaak terwijl de mentale tank al leeg is) en dit leidt dikwijls tot overcompensatie, in mijn geval tot overmatig (te intensief) sporten, met als gevolg een blessure, maar voor sommige is het feesten en of overmatig drank en drugs gebruik).

werkvierentwintig maakt (toffe) organisaties nog toffer om voor, bij en mee samen te (blijven) werken. we helpen de mensen met de uitdaging en zorgen ervoor dat de oorzaken van zowel burn-out als bore-out weggenomen worden. 1 van die uitdagingen is de pilot van werkvierentwintig. 6 weken lang een 4 daagse werkweek, met werkdagen van max. 6 uur. challenge accepted? 

*herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving van een bore-out? weet dan dat je niet de enige bent. nb: we helpen niet bij reeds gediagnosticeerde burn- of bore-out. bij twijfels of vermoedens van een burn- of bore-out neem dan contact op met je bedrijfsarts of huisarts en stel samen een plan op. bij werkvierentwintig zijn we fan van wat heet intelligent bewegen. bewegen is een goede manier om je zowel fysiek als mentaal weer lekker in je vel te voelen.

 

fabriek

we werken te lang, zitten te veel en sporten te weinig.

motivatie4 daagse werkweekgezondheidswinsttijdswinstvitaliteit

we werken te lang, zitten te veel en bewegen/sporten te weinig. met een vroegtijdige dood tot gevolg. oké, misschien is het wel waar, maar was die iets te heftig. wat we wel merken is dat onze productiviteit al een tijdje stagneert en dat ondanks de nodige technologische ontwikkelingen. blijkbaar weten we dat niet om te zetten in of een hogere productiviteit of in een kortere werkdag.

ondertussen werken we nog vrijwel hetzelfde als 100 jaar geleden en is de 5 daagse werkweek (en de 8 urige werkdag de norm), is er een hoog verzuim en veel verloop. wat zou het betekenen dat als we die technologische innovaties combineren met sociale innovatie? wat zou dat doen voor het functioneren van mensen, zodat er wat met meer ruimte komt voor andere dingen (die je juist scherp houden).

zoals wel vaker heb ik heb een idee. laten we stoppen met pleisters plakken en vol inzetten op sociale innovatie. de optimale werkdag en werkweek gaat over het gebruik maken van je natuurlijke ritme, je circadiane ritme. voor de meeste mensen geldt: in de ochtend scherp, in de middag wat minder en weer een opleving vroeg in de avond (zul je net zien, helaas net voordat de vaat ingeruimd moet worden). door van 9 tot 5 te werken putten we onszelf uit op 1 vlak terwijl we de afwisseling nodig hebben, ook voor het werk. een effectievere werkdag cq kortere werkdag helpt je daarbij.

uit onderzoek blijkt het tussen de 3 en de 5 uur te zijn. laat de optimale werkdag ergens tussen de 4 en de 6 uur zijn en de werkweek zo rond de ’24 uur’. zonder aan resultaat in te leveren (en dus ook niet aan inkomen). hierdoor komt er meer ruimte voor fysieke en psychologische basisbehoeftes. laten we afscheid nemen van de 8 of 9 urige werkdag en de tijds- en energiewinst gebruiken om wat meer bewegen/sporten, meer tijd voor huishoudelijke- en zorgtaken of simpelweg wat meer rusten/slapen, zodat als we weer aan de slag gaan we vitaler zijn. zo zetten we tijdswinst om in gezondheidswinst.

nu is de vraag, wat zou jij doen met die tijdswinst?

willen jullie nu ook tijdswinst omzetten in gezondheidswinst, neem dan contact op via info@werkvierentwintig.nl – werkvierentwintig maakt (toffe) organisaties nog toffer om voor, bij en mee samen te (blijven) werken. dat doen we door middel van organisatieadvies en pilots.

 

 

aanpakken van verzuim doe je zo

motivatie4 daagse werkweekduurzame inzetbaarheid en vitaliteitgelijkwaardigheidpilot 4 day week globalverzuimverzuimbegeleidingworld economic forum

het zal wel geen verrassing zijn voor je, veel vormen van verzuim(begeleiding) zijn ineffectief. ze leveren niet op wat we willen dat ze op zouden (moeten) leveren: namelijk gezonde medewerkers. dat komt deels doordat veel organisaties reactief te werk gaan. er is te weinig aandacht voor de fysieke maar ook de psychologische behoeftes van mensen. we komen daardoor te laat in actie.

stop met het plakken van pleisters (het gevolg) en pak de oorzaak aan, verzuim aanpakken doe je zo!

vaak ontstaat verzuim (al mag van mij die term de prullenbak in, je ziek melden is geen nalatigheid) niet enkel en alleen door het werk. het is vaak de combinatie en de spanning die ontstaat tussen je werk goed willen doen en het thuis op orde willen hebben. de kreukelzone wordt wat minder en na wat onverwachte ‘life events’ blijk je toch niet meer zo goed te kunnen herstellen. voor je het weet ga je weer mee in de waan van de dag, maar was er onvoldoende ruimte om de rust te pakken die je nodig had. wat zou het dan niet fijn zijn als we een kreukelzone inbouwen, die soms noodzakelijk is en andere keren een bonus is. 

ondertussen wil je nog wat tijd met je vrienden en familie doorbrengen en als het even kan nog lekker sporten. juist als het minder lekker gaat kan het sporten je juist (mentaal) gezond houden. alleen weten we allemaal, sporten en slaap zijn de eerste dingen die sneuvelen als we het ‘druk’ krijgen. algoed, de meeste kennen het als werk-privé balans. zelf opper ik meer voor werk-privé integratie. het is voor vele lastig vast te stellen wanneer ze werken. bovendien ontstaat de oplossing voor een probleem vaak als je lekker ontspant, tijdens of direct na een lekkere douche tot een (lange) wandeling of mijn favoriet: zwemmen.

daarom doen we bij werkvierentwintig niet aan uren.

er is goed nieuws: wil je dat mensen gelukkiger, gezonder en minder vermoeidheid stapelen? stap dan over op de 4 daagse werkweek (100% salaris). de onderzoeken tonen aan dat 68% van de mensen minder gevoelens van burn-out ervaren en dat het ‘verzuim’ met 71% afneemt. daarmee is het de klapper die ervoor zorgt dat mensen duurzaam inzetbaar blijven. hierdoor werk je aan positieve gezondheid of ook wel amplitie genoemd. door amplitie versterk je de gezondheid van mensen proactief.

waarom meedoen met de nederlandse pilot van 4 day week global?

wist je dat vooral vrouwen in de knel komen tussen werk en thuis? en dat hierdoor juist vrouwen (meer dan mannen) te kampen hebben met burn-out klachten, omdat vrouwen naast het betaalde werk vaak ook nog eens het gros van het onbetaalde werk doen? de 4 daagse werkweek helpt ook met het verkleinen van de gendergap. de 4 daagse zorgt er dan ook voor meer gelijkwaardigheid thuis (en op het werk). zo spenderen mannen 20% meer tijd aan het gezin en het huishouden en neemt wat van de ‘last’ van vrouwen over. wist je dat in niet heterorelaties de rolverdeling veel gelijkwaardiger is?

het zal je dan ook niet verbazen dat juist hierom ook de titel van mijn boek is: echte mannen werken 4 dagen. waarbij ik een lans breek voor de 4 daagse werkweek, zodat we een einde kunnen maken aan de macho werkcultuur, er meer gelijkwaardigheid ontstaat, meer mensen gezond blijven, mensen langer behouden blijven (en makkelijker aangetrokken kunnen worden).

willen jullie fundamenteel wat doen aan jullie verzuim en zijn jullie klaar met (dure) verzuimbegeleiding en de hoge kosten die gepaard gaan met de uitstroom van medewerkers en recruitmentcampagnes om mensen weer aan te trekken? werkvierentwintig helpt jullie graag, mail naar info@werkvierentwintig.nl met in het onderwerp: verzuimbegeleiding. dan plannen we een afspraak in.

 

zwemmen

zwem jezelf jong

motivatiecreativiteitmentale gezondheidrelativerenzwemmen

als er 1 activiteit is dat lekker is voor je fysieke (maar misschien nog wel belangrijker, je mentale gezondheid) dan is het zwemmen wel. zwemmen houd je jong, fris, vrolijk en gezond.

je zal er dan ook niet gek van kijken als ik (louis) het aanmoedig om te doen. zelf duik ik 1 a 2 x per week het water in. de favoriet is op maandag, eind van de ochtend, een heerlijk begin van de week. ik noem het gekscherend het stofzuigen van mijn brein. na een minuut of 5 zijn de meeste gedachtes naar de achtergrond verdwenen en komt er ruimte voor nieuwe dingen. daarmee kan het heel goed relativeren, maar stimuleert het ook je creativiteit.

maar nu komt het: we zien zwemmen vooral iets als vrije tijd en ontspanning, terwijl paradoxaal genoeg, het misschien wel mijn meest effectieve moment van de dag (en soms zelfs week is). bovendien zal je merken dat je juist gedurende deze momenten van ontspanning oplossingen bedenkt, die je niet achter je laptop had bedacht.

alhoewel ik ook fiets en loop, is het effect bij zwemmen veel sneller en intenser. dat komt mede doordat je dan minder prikkels ervaart, continu bezig bent met je ademhaling en de beweging vrij ‘eentonig’ is waardoor je in een bepaald ritme komt. wanneer je in deze ontspanning ervaart (dus niet harkend door het water gaat) kom je in wat heet ‘flow’. hierbij zit je in de optimale mix tussen inspanning en ontspanning en lijkt het vanzelf te gaan. je bevindt je dan in de juiste zone, tussen techniek en kracht.

kortom zwemmen geeft je lijf en geest een boost of zoals ze in onderstaand artikel zeggen

for centuries, people have been in search of a fountain of youth. swimming just might be the closest we can get.

wil je zelf nu ook meer gaan bewegen en tijd hebben om (overdag) te gaan zwemmen. doe dan mee met de pilot van werkvierentwintig. 6 weken lang een 4 daagse werkweek met werkdagen van tussen de 4 en de 6 uur (en 4 sportmomenten per week). hierdoor komt er ruimte en tijd om meer te bewegen, meer rust en ontspanning te pakken en daardoor ben je beter in staat je werk te doen.

mail naar info@werkvierentwintig onder de noemer: pilot werkvierentwintig en we plannen een afspraak in. 

 

hoe rust je beter maakt in je werk

motivatiecreativiteitherstelontspanningrustwerk

alex Soojung-kim pang is de global director van 4 day week global en auteur van de boeken work less, do more, shorter en rest. hij weet als geen ander hoe belangrijk rust is voor je functioneren. in onderstaande video legt hij mooi uit hoe je ervoor kan zorgen dat je mentaal en fysiek op kan laden. lang werken op een voetstuk zetten is daar niet 1 van.

fabriek

de 4 daagse werkweek is een recruimentmagneet

motivatieintrinsieke motivatiemedewerkers behoudenrecruitmenttop talent aantrekkenvitaliteitwerken anno 2023

wil je toptalent aantrekken (en behouden) bied ze dan een 4 daagse werkweek. de 4 daagse werkweek blijkt een enorme recruitmentmagneet te zijn. oja en de werkdagen zijn dan niet langer dan 6 uur per dag. ja je leest het goed, voor degene die in uren denken: de optimale werkweek is zo’n ’24 uur’. wist je dat bij organisaties die de overstap maken op de 4 daagse werkweek (100% salaris):

– 63% van hen het makkelijker vindt om mensen aan te trekken? (instroom)
– 42% minder mensen hun baan opzeggen? (uitstroom)
– 68% van de mensen minder burn-out klachten ervaren?

denk je nu: werkdagen van tussen de 4 en de 6 (5 om precies te zijn) zijn onzin? nee hoor, de meeste mensen hebben zo’n 3 tot 5 uur aan ‘focustijd’ en die tijd is vaak verspreid over de dag. dit heeft alles te maken met je circadiane ritme. wat je meer doet gaat ten kosten van de dagen daarna. wat je op maandag verbruikt betaal je gedurende de week terug. tijd is voor je werk lang niet zo belangrijk als voor je gezin en toch komen veel mensen in de knel tussen wat werk van het vraagt (vaak met een hele rits aan zinloze werkzaamheden).

wil je talent aantrekken en behouden geef ze dan een 5 urige werkdag

met de krapte op de arbeidsmarkt is het vooral belangrijk dat we niet langer maar slimmer gaan werken, waarin we veel beter omgaan met de fysieke, cognitieve, mentale en emotionele energie omgaan van mensen. doorgaan alsof we fabrieksarbeiders uit 1911 zijn helpt daar dan niet bij, zeker niet in een arbeidsmarkt, economie en samenleving die volledig anders is. niet het minste omdat de beroepsbevolking enorm veel beter geschoold is dan in begin 1900. deze fabrieksmindset is hopeloos achterhaald, maar tot op de dag van vandaag nog wel dominant.

funfact – door lekker te wandelen, zwemmen (te ontspannen) komt je brein in wat heet de default mode network (itt de active mode network) en blijkt juist dan mega effectief te zijn. we geven mensen de autonomie terug die zo noodzakelijk is om te kunnen presteren. intrinsieke motivatie blijkt niet alleen de determinant te zijn voor welzijn, maar ook de te leveren prestaties.

met werkvierentwintig stoeien we al een tijdje om een recruitmentbureau te beginnen op basis van deze optimale werkweek, waarin mensen kunnen floreren. en als er aan die voorwaarden wordt voldaan kunnen ze ook daadwerkelijk resultaten voortbrengen voor de organisatie waar ze dan actief zijn. bij werkvierentwintig pinnen we je natuurlijk niet vast op tijd (of locatie). werken gebeurt juist ook in de tussentijd, als je lekker met de hond wandelt en of ontspant bedenk jij hoe je moet reageren op die mail, hoe je die offerte op gaat stellen of die klus aan gaat pakken.

en als je dan je laptop openslaat of je schop erbij pakt ben je 100% fris en fruitig, vol met energie. jij weet dat natuurlijk als geen ander.

bij werkvierentwintig hoef je geen systemen tevreden te houden. jij kan gewoon-lekker-werken. we faciliteren je daar waar je dat nodig hebt door middel van begeleiding en coaching en laten je verder vrij. ben jij nu zo’n professional die schurft krijgt van de 5 daagse werkweek en 8 urige werkdag fabrieksmindset), meld je dan bij ons. hoe meer mensen zich melden hoe meer wij verschillende opdrachtgevers wij aan kunnen spreken.

wil jij nu graag mensen hebben die vol overtuiging bij je aan de slag gaan, maar kan je nu niemand vinden en sta je wel open voor talentvolle mensen (tegen een vast maand/projecttarief). werkvierentwintig helpt jullie graag. mail naar info@werkvierentwintig.nl onder de noemer: werkvierentwintig recruitment.

fabriek

het toneelstuk dat werk heet

motivatieheilig huisjemartijn aslanderons werk is stukpodcasttoneelstuk

“als mijn baas doet alsof ie mij goed betaalt, dan doe ik alsof hard werk” ken jij dit gezegde? misschien doen we het letterlijk niet zo, maar toch zijn we meesters in het ‘systeem tevreden houden’. frederick taylor beschreef dit fenomeen al in zijn boek: the principles of scientific management en noemde het soldiering. zoals je weet is alles met ’te’ ervoor niet goed behalve tevreden, nou gooi die dan hier ook maar in de prullenbak.

werken is een toneelstuk geworden, waarbij we vooral moeten doen alsof we 8 uur per dag kunnen werken, maar feit is: dat kunnen we helemaal niet, en al helemaal niet structureel. nog even los van het feit dat werktijd en privétijd zelf erg kunstmatig is, gaat dit met name over de fysieke en of cognitieve inspanningsduur (focustijd).

dat brengt de ideale inspanningsduur tussen de 3 en de 5 uur met volop ruimte voor andere dingen. zo bewegen we te weinig en zitten we teveel. mensen met een fysiek beroep daarentegen hebben te kampen met slijtage, dat resulteert in minder inzetbaarheid en uiteindelijk tot uitval. in de gouden graal podcast gaat jaap rietdijk in gesprek met martijn aslander, mede auteur van het boek: ons werk is stuk. waarin hij onder andere uitlegt dat de huidige werkwijze niet meer past. 

want zo stelt hij ook in de podcast, de 8 urige werkdag en 5 daagse werkweek kent geen enkel fundament, anders dan de fabriekssetting. een setting waarbij 3 ploegendiensten een fabriek continu draaiende hielden. waarbij we juist afstand nodig hebben van het werk om te kunnen denken. zo zegt martijn: “met een vol hoofd kan je niet nadenken”. wat we juist nodig hebben is een wandeling met de hond, het fietsritje, even zwemmen of naar buiten kijken. bovendien is de 09:00 tot 17:00 schema voor een deel van de mensen een kwelling. ze worden later actief en kennen een heel ander circadiaan ritme (dagritme).

spotify: https://open.spotify.com/show/6jcoBOlzhzK7VDmIwpam2x
itunes: https://podcasts.apple.com/nl/podcast/de-gouden-graal-podcast/id1493126002
soundcloud: https://soundcloud.com/user-220881445
podcastluisteren.nl: https://podcastluisteren.nl/pod/De-Gouden-Graal-Podcast

dat ons werk nu veranderd is, dat we meer weten over de fysieke en cognitieve belastbaarheid van mensen lijkt er bij veel organisaties er nog niet toe te doen. de 5 daagse werkweek en de 8 urige werkdag is een toneelstuk, een heilig huisje waar we vooral niet aan mogen komen. uit angst voor…nog beter werkgeverschap, nog minder verloop en nog meer reacties op vacatures. wat het gros van de nederlanders doet is dan ook 4 x 9 werken, om toch aan die uren te komen.

zo kregen we onlangs dit bericht (geanonimiseerd):

“ik merk dat er weinig wordt gekeken naar resultaat. althans, resultaat is belangrijk, maar uren zijn net zo belangrijk. dit zorgt ervoor dat ik moet doen alsof ik 9 uur per dag werk, terwijl ik er zo’n 6 werk, maar het resultaat is altijd goed.

we koppelen tijd nog steeds aan resultaat (terwijl het contraproductief is). als we willen dat mensen fit en vitaal blijven is het veel beter om werk beter te doseren. zodat je niet alleen op maandag werk verzet, maar ook gedurende de week, maand, jaar en uiteindelijk je hele werkzame leven. waarbij er volop ruimte is voor onze fysieke en psychologische behoefte, van slaap tot intimiteit, van familie en vrienden tot sporten, van het huishouden tot vrijwilligerswerk etc. zo neemt niet alleen de kwaliteit van je werk (en de duurzame inzetbaarheid) maar ook de kwaliteit van je week en je weekend toe. wie wil dat nu niet?

werkvierentwintig is gespecialiseerd in motivatie en control. we helpen organisaties met de overstap naar de 4 daagse werkweek en helpen zo de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit te verhogen, met als resultaat betere kwaliteit van werk, aantrekkelijk werkgeverschap (recruitmentvraagstukken) en minder verzuimkosten.  dan doen we via begeleidingstrajecten van 3 tot 6 maanden of middels de training: elke dag 2 uur tijdswinst. wil je nu meer weten over de optimale werkweek, mail dan naar info@werkvierentwintig.nl. wil je nu eerst wat lezen: bestel dan het boek: echte mannen werken 4 dagen.

 

fabriek

geef jezelf een (werk)boost.

motivatie6 weken programmaenergiejesse geuloptimale werkweekpositieve gezondheidvitaliteit

daar zit je dan op een regenachtige donderdagochtend met je goede gedrag en je enorme bak motivatie. je hebt net de post van jesse geul gelezen over fleur (24) die niet meer fulltime wil werken en zelfs bijval krijgt ipv afgevallen wordt voor een gebrekkige werkethos. want waarom zou je lang(er) werken als het contraproductief is?

uit alle pilots blijkt dat we makkelijk het aantal uren dat we werken in kunnen korten zonder aan resultaat in te leveren. ik zal het je nog gekker vertellen: je gaat er zelfs beter van functioneren doordat je als je de volgende dag weer aan de slag gaat je weer volledig hersteld bent.

werken gaat niet om hoe je af kan zien, maar om hoe je herstelt (zoals dat ook bij sporten geldt).

ben jij klaar met de 5 daagse werkweek en de 8 urige werkdag?

geen zorgen, je bent niet de enige. werken kan anders, beter en leuker. waardoor je niet alleen je werk beter aan kan maar ook meer tijd en energie hebt voor jezelf en het thuisfront. in een 6 weken durende programma ga je toewerken naar de optimale werkweek, waarin je volop ruimte hebt voor je fysieke en psychologische basisbehoefte en daardoor optimaal kan functioneren.

geef jezelf een (werk)boost met het pilot programma van werkvierentwintig.

in een notendop:

  • 6 weken

  • 4 daagse werkweek

  • 6 urige werkdag

  • 4 sportmomenten per week.

onder begeleiding helpen we je tijd en energievreters te elimineren uit je werkweek, je fysieke, cognitieve en mentale energie een boost te geven en zelf te ervaren hoe het is om niet mee te gaan in de standaard van 5 dagen en 8 uur. werkt het niet? keer dan weer terug naar wat je gewend was. start elke 1ste van de maand.

heb je interesse, mail dan naar info@werkvierentwintig.nl onder de noemer: pilot werkvierentwintig.

fabriek

werkstress verlagen doe je zo

motivatie4 daagse werkweek4 day week globalduurzame inzetbaarheidhey het is okenederlandse pilotwerkstress

het ministerie van vws (volksgezondheid, welzijn en sport) is met de campagne gekomen ‘hey, het is oké‘, een initiatief om over stress te praten en dan in bijzonder voor de leeftijd van tussen de 16 en de 25 jaar. hiermee willen ze het praten over de mentale gezondheid normaliseren. dat juichen we bij werkvierentwintig natuurlijk toe…

je kan natuurlijk moeilijk tegen zo’n campagne zijn. want praten over je mentale gezondheid is ook heel belangrijk. maar wat we niet aanmoedigen is dat de oplossingen bij het individu ligt en zeker niet alleen bij de 16 tot 25 jarige. want daarmee zou je de verantwoordelijkheid ook bij het individu leggen. wat we er in missen is de systeemwijziging die zo hard nodig is om mensen gezond en vitaal te houden en dat gaat verder dan het individu of een leeftijdsgroep.

praten over je mentale gezondheid is 1, maar wanneer zetten we een stap waar er structureel meer ruimte is voor je (mentale) gezondheid?

daarom is het belangrijk dat we gaan kijken naar wat de wetenschap zegt over onze psychologische en fysieke basisbehoefte. laat daar de pilot van de 4 daagse werkweek nu uitmuntende resultaten behaald hebben. zo blijkt 68% van de mensen minder gevoelens van burn-out te hebben bij de overstap op een 4 daagse werkweek (100% salaris). mensen ervaren meer rust en ruimte en komen daardoor meer in de gelegenheid om aan hun basisbehoefte te kunnen voldoen, zonder aan resultaat in te boeten.

al zou dat als het gaan om fysieke en mentale gezondheid natuurlijk niet uit moeten maken. je fysieke en mentale gezondheid zijn niet uitwisselbaar of onderhandelbaar.

de 4 daagse werkweek is de ideale kreukelruimte die we in de huidige werkweek missen, soms heb je ‘m nodig, andere keren is het een lekkere ‘bonusdag’. hierdoor neemt de kwaliteit van je werk, je week en je weekend toe.

bij werkvierentwintig zijn we groot voorstander van de zelfdeterminatietheorie (SDT). deze wordt gekenmerkt door 6 mini theorieën, waaronder de basis psychologische behoefte theorie (BPNT). er ontstaat meer ruimte voor dingen buiten het werk om, waardoor mensen, als ze weer aan de slag gaan ook daadwerkelijk beter functioneren. intrinsieke motivatie blijkt keer op keer de voorspellende waarde te zijn voor zowel welzijn alsmede de duurzame inzetbaarheid op of aan het werk.

wil je nu meer weten wat werkvierentwintig voor jullie organisatie kan betekenen, mail dan naar info@werkvierentwintig.nl. wil je meedoen met de nederlandse pilot van 4 day week global, kijk dan even >> hier <<

ps: wil je meer weten over de zelfdeterminatietheorie, bekijk dan deze video’s van SDT over welzijn en doe de online gratis cursus op coursera (te vinden aan de rechterzijde).

fabriek

generatiedenken is onzin!

motivatiegen z expertgeneratiedenken is onzin

onlangs stond er een artikel op nos.nl, afkomstig van nieuwsuur over generatie z. de ‘verwende sneeuwvlokjes’ van generatie z zoeken hun weg op de arbeidsmarkt. hou op, stop er nu eens mee, al die zelfverklaarde generatie Z experts – het is dikke vette onzin! oke, het gaat er dan wel in bij werkgevers als zoete koek, maar het past in het rijtje DISC, kaartlezen en koffiedik kijken.

generatiedenken is dikke vette onzin, aldus de universiteit van utrecht >> https://www.uu.nl/nieuws/generatiedenken-is-grote-onzin

weet je waar mensen wel steeds meer achter komen? dat die 5 daagse werkweek en de 8 urige werkdag niet voor de beste resultaten zorgt. laat ik daar nu heel vrolijk van worden. werkvierentwintig is niet voor niets de nederlandse partner van 4 day week global. minder stress, minder verzuim, minder verloop en meer aanwas. de 4 daagse werkweek is de sociale innovatie van 2020-2030. haak aan of haak af.

2 november om 16:00 is er een online informatiesessie, wil je hierbij aanwezig zijn? mail dan naar info@werkvierentwintig.nl met in de noemer: informatiesessie 4 day week global.

in het kader van stoptober, post ik (louis) geen updates meer op linkedin. daarentegen schrijf ik wat vaker korte blogs, vergelijkbaar met de posts op linkedin. wil je up to date blijven, klik dan even oldskool rss feed aan (als het nog bestaat) of kijk gewoon zo nu en dan op deze website.

vacation adam grant

de kracht van een korte vakantie

motivatie4 daagse werkweekadam grantmini vakantievakantievitaliteit

ben jij zo’n type dat achter zijn laptop de lunch eet om een uurtje eerder naar huis te kunnen? of gun jij jezelf geen rust gedurende de werkdag? dan moeten wij eens even praten. kleine onderbrekingen gedurende de werkdag zijn cruciaal, voor jou, maar ook voor de kwaliteit van je werk. alhoewel we het misschien niet merken is het funest voor je ‘productiviteit’. je wordt trager, je geheugen neemt af en je hersteltijd neemt toe. niet doen dus. dat we dat doen is wel logisch, we hebben werktijd en pauze van elkaar losgekoppeld (en daar moeten werkgevers heel snel mee stoppen). hierdoor zijn mensen geneigd om ‘uren te maken’ en niet om resultaat te leveren.

werken gaat niet om hoe je af kan zien, maar hoe je herstelt. zo bestaat er het verschil tussen intern en extern herstel. intern herstel gaat over alle herstelmomenten gedurende de werkdag en extern herstel gaat over de herstelmomenten buiten de werkdag om. laat ik beginnen met intern herstel.

de optimale werkdag ligt tussen de 4 en de 6 uur. in het boek: echte mannen werken 4 dagen geef ik aan dat de meeste mensen prik hebben voor wat ik noem 2 a maximaal 3 ‘voetbalwedstrijden’. na elke helft (45 min) neem je even een break, je gaat naar de toilet, haalt een frisse neus, pakt een kop koffie of thee en je gaat daarna weer aan de slag. het maakt niet uit of je nu fysiek werk doet of je brein uitwringt. na ‘1 wedstrijd’ neem je een langere onderbreking. je gaat even lekker lunchen en het liefst loop je met de hond of in mijn geval: pakt een lekkere zwemtraining. want wat is dat lekker zeg voor je lijf en je brein. je kan weer een volgende blok aan.

verwar onderbrekingen niet met afleiding, elke afleiding kost minimaal 15 tot 20 minuten voordat je weer dieper in het werk zit. wees zuinig op je focustijd.

om heel eerlijk te zijn: 3 wedstrijden is wel de max, maar als je ze over de dag verdeelt kom je een heel eind. zelf zou ik gaan voor 2 ‘wedstrijden’. als je dat elke dag doet ben je niet alleen mega effectief, maar ook enorm consistent (consistency trumps intensity). de meeste mensen geven aan de meeste energie te hebben in de ochtend, tussen 0800 en 12:00 of tussen 10:00 en 14:00 afhankelijk van je voorkeur voor ochtend of middag. vaak hebben mensen een natuurlijke dip tussen 13:00 en 15:00. dit heeft alles te maken met je circadiane ritme (zeg maar gerust je dagritme).

dan hebben nog het externe herstel. alle tijd buiten het werk om (voor zover dat kan). 1 van de voordelen van de 4 daagse werkweek is dat er meer ruimte komt voor extern herstel. je hebt een dag in de week waarop je even uit kan slapen, de was of boodschappen kan doen, met vrienden af kan spreken of lekker lummelen. zo hoef je de huishoudelijke klusjes niet op te sparen voor het weekend en heb je tussendoor tijd voor je sociale behoefte.

hierdoor neemt het welbekende weekend effect af. mijn favoriete break in de week is de woensdag – ik noem het weekend woensdag. hierdoor neemt de kwaliteit van je werk, je week en je weekend toe. het is hiermee niet alleen goed voor je fysieke maar ook voor je mentale gezondheid. wist je trouwens dat sporten ook enorm bevorderend werkt voor je ‘werkresultaten’.

lees het artikel: to improve your work performance, get some exercise

naast de 4 daagse werkweek bestaan er de lange weekenden, denk aan hemelvaart of pasen. zulke momenten zijn ideaal en zijn een zegen voor je welbevinden. adam grant raadt aan om vaker kleine vakanties te nemen en de vakantiedagen niet allemaal op te sparen voor een lange vakantie. vanuit het oogpunt van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is het beter om vaker kleinere vakanties te nemen dan 1 x een grote. in de podcast van adam grant vertelt een eigenaar dat hij en zijn medewerkers elke 7 weken ‘verplicht’ 1 week vakantie hebben. met als gevolg een hogere productiviteit en lager verzuim.

beluister zijn podcast hier >> the science of recharging on weekends and vacations

wacht je te lang met het pakken van die vakantie dan kan er vacation sickness ontstaan. dit is een fenomeen dat beschrijft hoe mensen in de eerste week van de vakantie vaak heel beroerd worden. het lichaam (en geest) krijgen rust en kunnen toegeven aan de opgebouwde vermoeidheid, met als gevolg dat je eerste week van je vakantie in het teken van je ziekte staat en niet in het teken van, juist, vakantie. met een 4 daagse werkweek is natuurlijk de noodzaak voor een vakantie minder en wordt het weer de kers op de taart.

wil je hier nu werk van maken? doe dan bijvoorbeeld mee met de pilot van werkvierentwintig (individueel) of met de pilot van 4 day week global. voor meer informatie neem dan contact op met werkvierentwintig door te mailen naar info@werkvierentwintig.nl, we helpen organisaties met raad en daad.

gemotiveerd, ongemotiveerd of gedemotiveerd?

motivatiehrmmotivatie

de meeste mensen denken dat het tegenovergestelde van gemotiveerd, ongemotiveerd is. maar het kan nog een stapje verder: gedemotiveerd. laat dat nu iets zijn waar organisaties keigoed in zijn. ze weten van gemotiveerde mensen (waarom zouden ze anders solliciteren) gedemotiveerde mensen te maken. natuurlijk doen organisaties dat niet bewust. het is het resultaat van een verouderde kijk op mens, werk & inkomen.

de vraag is waarom houden we vast aan wat ik noem: de fabrieksmindset op mens, werk & inkomen, met de daarbij gepaarde 5 daagse werkweek en 8 urige werkdag (of de 4 daagse werkweek en 9 urige werkdag)? het is ineffectief, nutteloos en daardoor komen mensen komen fysieke en psychologische basisbehoefte te kort. barry schwartz noemt dit in zijn ted talk: the way we think about work is broken oude idee technologie. de hardnekkigheid van oude opvattingen over mens, werk & inkomen. 

het ligt dan iet aan het werk zelf (dat is best leuk!), maar aan de organisaties van het werk. mensen zijn gewoon een beetje organisatiemoe. veel organisaties zien en behandelen de mens als een instrument of ‘resource’ die gemanaged moet worden. zeg maar gerust in toom gehouden moet worden, want ze zijn een risico. vandaar ook de term hrm – human resource management. juist, dat is best vreemd als we de bedoeling van organisaties weten. organisaties zijn bedoeld om samen meer te creëren dan als je alleen zou werken – waarom tuig je anders een organisatie op?

wat nu als we die denkwijze omdraaien?

dan is de organisatie een middel om meer te bereiken dan als je alleen aan de slag gaat. de organisatie is als het ware een instrument om dat te bereiken. van schaalvoordeel tot zekerheid, van kennisdeling tot een gezamenlijke administratie. de organisatie ontzorgt de professional met dingen waar hij of zij dan minder goed in is en zich zo kan focussen op dingen waar ze wel goed in zijn, voldoening en plezier uit halen. zo wint iedereen!

je zou dan willen dat je die mensen optimaal faciliteert, ze niet te veel voor de voeten loopt en in staat stelt om het werk te kunnen doen waar ze voor aangenomen zijn. daarom hanteert werkvierentwintig het uitgangspunt: de meeste mensen willen gewoon-lekker-werken. het is nu niet bepaald rocket science. baanbrekender dan dit wordt het vandaag niet. ik noem het: htm of de nederlandse variant mtm = mens talent & motivatie.

hier komt de kennis rondom control om de hoek. want op welke aannames hebben jullie die organisatie gebouwd?

in de theorie maken ze onderscheid tussen enabling control (het faciliteren van mensen op basis van vertrouwen) en coercive control (het beperken van risico’s omdat het gebouwd is op wantrouwen). werkvierentwintig helpt organisaties om deze draai te maken. dat kan onder andere door eerste te kijken naar waar de knelpunten liggen middels de motivatiescan. wil je hier meer over weten, mail dan naar info@werkvierentwintig.nl met in de koptekst motivatiescan.

fabriek

wat zou jij doen met elke dag 2 uur tijdswinst?

motivatiejonglerenouderstijdswinsttraining

ben jij ’s ochtends vroeg op en tot in de avond bezig om alle ballen in de lucht te houden? met een beetje geluk plak je er nog wat me-time aan vast maar sporten is een sluitpost. dat is een bonus als alles ging zoals je wilde. wat natuurlijk zelden het geval is. wat zou het fijn zijn als we wat meer kreukelruimte hebben om dat op te vangen. en als het niet nodig is kunnen we het prima op een andere manier inzetten. zodat werk i.c.m. privé geen jongleren voor gevorderden wordt. voor je het weet laat je 1 bal vallen en volgt de rest…daar zit niemand op te wachten.

terwijl we donders goed weten dat we op/aan het werk makkelijk in het aantal uur kunnen snijden, zonder aan resultaat in te boeten. sophie van gool schreef in haar column dat we erg scheutig met ons tijd omgaan, maar die tijd komen we aan het eind van de dag weer te kort en dat is zonde. zo bestaat er het weekend effect, dat beschrijft hoe mensen door de week heen tekorten ervaren van zowel hun fysieke als psychologische basisbehoefte. het heet het weekend effect omdat mensen dat in het weekend wel ervaren, hoe groter dat verschil hoe groter het effect is. in feiten zou je dat wel wat willen dempen.

een tijdje geleden vroeg ik in een peiling op linkedin wat zou jij doen met elke dag 2 uur tijdswinst?  de uitkomst? 21% gaf aan meer te rusten cq. langer te slapen, 10% gaf aan het aan huishoudelijke taakjes te besteden (zodat deze niet in het weekend op je staan te wachten). 60% gaf de voorkeur aan meer bewegen cq. sporten (hallo vitaliteit, hallo mentale gezondheid) en 10% gaf aan gewoon niks meer extra te doen, maar het lekker gebruiken om te lummelen. laat niksen nu een typisch nederlands woord zijn.

de vraag is: hoe kom je nu aan die 2 uur tijdswinst. winst die je vervolgens op een manier naar keuze in kan zetten? met werkvierentwintig helpen we organisaties door middel van een training: elke dag 2 uur tijdswinst. daarin pakken we tijd en energieslurpers aan, bespreken we hoe er effectiever gewerkt kan worden. en dat is niet alleen fijn voor de medewerkers zelfs, maar ook voor de organisatie. ziekteverzuim is met name hoog onder (jonge) ouders die het gevoel hebben continu aan het jongleren te zijn. wil je dus een aantrekkelijke werkgever zijn (met een laag verloop en laag ziekteverzuim) dan is het niet heel onverstandig om de training te volgen en wat aan die mega ouderwetse 8 of soms wel 9 urige werkdag (exclusief pauze en reistijd) te doen.

wil je hier meer informatie over ontvangen, mail dan naar info@werkvierentwintig.nl met in de kop: training tijdswinst.

school

op naar de 4 daagse schoolweek

motivatie4 daagse schoolweekcreativiteitdocenten tekortkrapte

een van de maatschappelijke oplossingen die ik aandraag in mijn boek: echte mannen werken 4 dagen is een 4 daagse schoolweek. nu is dat zo gek nog niet, want ook de onderwijsbond pleit voor een 4 daagse schoolweek. sommige scholen zijn inmiddels al gedwongen een 4 daagse schoolweek aan te bieden vanwege het tekort aan docenten. we kunnen daarmee van de nood een deugd maken.

veel docenten werken namelijk bewust 4 dagen, want zo geven ze aan, als ze 5 dagen werken, betekent dat ze in het weekend bezig zijn met het voorbereiden van de lessen en dus 6 dagen werken. die combinatie is nu eenmaal niet zo aantrekkelijk, zeker niet als je daarnaast ook nog andere verantwoordelijkheden hebt, in combinatie met gezin of eventuele hobby waar je veel plezier en voldoening uit haalt.

een 4 daagse werkweek (en dus ook schoolweek) heeft veel voordelen.

  • recruitment opgave vergemakkelijkt en behoud neemt toe. het vak wordt er aantrekkelijker van, waardoor meer mensen zullen instromen en minder mensen geneigd zijn het vak te verlaten. de prikkels die docenten te verwerken hebben zijn enorm. de werkdruk ook, zeker bij een fulltime aanstelling van 5 dagen.

  • studieresultaten nemen toe, meer ontspanning voor kinderen leidt tot betere resultaten. waarom is de woensdag niet gewoon een extra sportdag? kinderen ontwikkelen zich ook juist door fysieke bezig te zijn, cognitieve, sociaal emotionele ontwikkeling hebben baat bij meer beweging. in finland zijn de schooldagen kort, ‘scoren’ de kinderen beter en zijn ze creatiever. natuurlijk is de term: schoolprestaties al dubieus (als je meer wilt weten over de prijs van al dat meten, lees dan het boek: de meetmaatschappij van berend van der kolk).

  • minder stress en daarmee betere mentale gezondheid voor zowel docenten als studenten. van gelukkige docenten leer je immers het meest. kinderen die hun energie al hebben kunnen ‘verspelen’ zijn wat relaxter als ze wel even op een stoel, stil moeten zitten, luisterend naar de uitleg van de docent. het werkt dus 2 kanten op.

en voor degene die vinden dat de 4 daagse schoolweek niet kan, want dan moet er een extra dag opvang geregeld worden. school is geen kinderdagopvang (punt). de essentie van school staat in het teken van de leerling, niet het feit dat de ouders dan kunnen werken. uiteraard kan het elkaar wel helpen als er dingen afgestemd worden.

bestel het boek: echte mannen werken 4 dagen.

 

de nederlandse pilot van 4 day week gaat van start!

motivatie4 daagse werkweek4 day week globalnederlandse pilot

de nederlandse pilot van 4 day week gaat van start! aanmelden dus! ho ho, niet zo snel. waar gaat dit over denk je. 4 day week global, bekend van alle grote pilots in landen zoals engeland, amerika, canada, nieuw zeeland, zuid afrika komt naar nederland toe. ze transformeren de manier waarop we werken en maken daarmee tijd en energie vrij voor dingen die in het leven die ook belangrijk zijn. daar worden we allemaal beter van.

kortom, de 4 daagse werkweek is 1 van de sociale innovaties van 2020-2030, die de manier waarop we werken gaat veranderen.

grootste experiment ooit met vierdaagse werkweek is megasucces: iedereen wordt er beter van

nu vraag je je misschien af, wat heeft werkvierentwintig daar dan mee te maken? werkvierentwintig is de nederlandse partner van 4 day week global en zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de nederlandse pilot. van het enthousiasmeren van deelnemers tot het begeleiden van het traject.

er is een aparte pagina gemaakt met informatie op hoofdlijnen (4 day week global nederland). belangrijke data voor nu zijn, dat je je vanaf 1 september 2023 kan aanmelden voor de pilot maar voordat je dat doet, nodig ik je van harte uit om deel te nemen aan informatiesessie van de nederlandse pilot.

wil je hier nu bij aanwezig zijn, mail dan naar info@werkvierentwintig.nl en ontvang voor het event een link zodat je deel kan nemen en alles kan horen over de opzet van de pilot en de resultaten die al geboekt zijn. ik hoop je daar te zien! kan je niet aanwezig zijn, dan plannen we een (telefonisch) gesprek in zodat ik je er alles over kan vertellen.