gratis opleiding in de tijd van de ‘baas’

in mijn eerste baan na het afstuderen kreeg ik een baan voor 28 uur bij de opdrachtgever, 4 opleidingsuren bij de detacheerder aangeboden. dat betekent dat ik elke 2 weken een opleidingsdag had. maar dat was nog niet alles, ik mocht (moest) in mijn eigen tijd nog een cursus volgen.  ik vond het destijds al raar, maar er was geen beweging in te krijgen. tot de cursus is het nooit gekomen, ik had de biezen al gepakt en misschien was de verleiding om in eigen tijd een cursus te volgen er ook wel onderdeel van. het maakte mijn wil om te leren en mijn arbeidscontract er niet aantrekkelijker op…

ik hoor het vaak dat er een bepaalde constructie (studiekostenbeding) wordt bedacht waardoor mensen als ze vroegtijdig de organisatie verlaten ze alsnog de investering van de opleidingskosten moeten terugbetalen. het werpt een drempel op om een cursus te volgen en bovendien straalt het ook geen vertrouwen uit. in een werkrelatie die daarop gebaseerd is zal loyaliteit en wederkerigheid ook minder ruimte krijgen.

“sommige werkgevers zijn een paar jaar geleden dat studiekostenbeding overeengekomen, maar die afspraak vervalt nu door de nieuwe richtlijn. dat heeft een grote impact en gaat tot veel irritatie leiden bij werkgevers. die zeggen: als ik dit had geweten, had ik die opleiding niet betaald.” bron: gratis cursussen en een regelmatiger rooster: dit verandert er in je arbeidscontract

het doet mij denken aan de bekende vragen van een directeur aan de hr manager:

wat als we in in onze mensen investeren en ze verlaten ons?

waarop de hr manager antwoordt:
wat als we niet in ze investeren en ze blijven?

investeren in mensen is nog nooit zo belangrijk geweest. is het niet om de uitstroom te beperken en talent te behouden, maar ook op nieuwe mensen aan te trekken. heb een beetje vertrouwen in mensen en als je dat niet hebt: wantrouwen en controle hebben ook een prijskaartje. reistijd, pauze, cursustijd was allemaal eigen tijd. van mij mag tijd wel in de prullenbak en is het tijd voor sociale innovatie met werkvierentwintig. of anders gezegd: f*ck uren.